In de schoolvakantie is er extra risico op brand en vandalisme rond schoolgebouwen. Risicomanagers en beheerders van schoolgebouwen kunnen maatregelen nemen om de kans dat het gebeurt te verkleinen.

Het is bijvoorbeeld van belang om geen brandbare goederen op te slaan op korte afstand van de gevel. Containers moeten in de vakantie naar binnen. Brievenbussen moeten bij voorkeur worden afgesloten. Dat geldt ook voor afvalbakken die dicht bij de gevel van het gebouw staan. 

Brandrisico en corona

Hygiënische maatregelen tegen het coronavirus beïnvloeden ook het brandrisico. Het kan zijn dat brandwerende deuren moeten openstaan om te sturen op een looproute. Het is dan belangrijk om geen wig te gebruiken, maar een voorziening te maken waarbij de deur bij brand automatisch sluit. Grote hoeveelheden brandbare ontsmettingsgel moeten worden opgeslagen in een brandvrije kast. 

Maatregelen op een rij

VNG Risicobeheer deelt kennis over integraal risicomanagement, risico’s vóór zijn is daarvan een onderdeel. Het bedrijf Burghgraef van Tiel & Partners heeft veel (technische) kennis van schadeoorzaken. Dit bedrijf zette de preventieve acties om brandschade in de schoolvakanties en extra risico’s door de coronamaatregelen op een rij in twee factsheets. Het is voor gemeenten relevant om deze informatie te delen, vindt VNG Risicobeheer.

Meer informatie