Rijk, gemeenten, NJi, Movisie, Divosa en VNG werken aan doorlopende ondersteuning van jongvolwassenen in een kwetsbare positie. In de Aanpak 16-27 bundelen we onze krachten. De term 16-27 staat voor de levensfase waarin soms extra hulp nodig is. Lees de actuele ontwikkelingen in onze mei-nieuwsbrief!

Voor goede ondersteuning is een integrale aanpak nodig van gemeenten en partners op veel leefgebieden: onderwijs, werk, inkomen, zorg, veiligheid en wonen.  De rol van gemeenten is groot. Gemeenten zijn het aanspreekpunt voor jongeren en hun verzorgers. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de randvoorwaarden en bieden zij professionals de ruimte om jongeren daarbij te helpen. Dat vraagt om ontschotting en samenwerking.

Nieuwsbrief mei

In onze nieuwsbrief leest u goede voorbeelden, actuele ontwikkelingen en bijeenkomsten. In deze editie leest u onder meer over:

 • Social Impact Bond: financieren met private investeerder
  Hoe begeleid je kwetsbare jongeren efficiënter én goedkoper naar participatie en zelfredzaamheid? De gemeenten Enschede, hengelo en Eindhoven ontwikkelden met het NJi en Deloitte een pilot voor een Social Impact Bond die antwoord geeft op deze vraag. Private investeerders stellen budget beschikbaar voor innovatieve inventies.
 • Uitkomsten Learn and share bijeenkomst Emmen
  Hoe organiseer je integrale ondersteuning voor kwetsbare jongeren? Hoe help je hen met het vinden van een baan na school? Beleidsmedewerkers van verschillende gemeenten spraken hierover met prodessionals tijdens een bijeenkomst in Emmen.
 • Geef feedback op concept stappenplan
  Voor de Aanpak 16-27 ontwikkelen we zowel voor gemeenten als voor professionals een stappenplan voor de doorlopende ondersteuning aan kwetsbare jongeren. Hierin worden de opgave en de stappen inzichtelijk gemaakt en aangevuld met goede voorbeelden en infomatie over wat werkt. Meepraten over wat gemeenten en professionals te doen staat? Meld je aan voor de bijeenkomst op 20 juni, van 10-12u in Utrecht. Mail naar w.kunst@nji.nl.
 • Oproep: initiatieven/projecten ondersteuning kwetsbare jongeren
  Het Oranje Fonds heeft het Nederlands Jeugdinstituut benaderd voor het bepalen welke programma's het financieel gaat ondersteunen. Het NJi gaat goede voorbeelden inventariseren van projecten en initiatieven waar jongeren door maatschappelijke organisaties en met inzet van vrijwiliggers worden begeleid richting arbeid, scholing of maatschappeljke participatie.

Meld u aan voor de nieuwsbrief Aanpak 16-27

Meer informatie