In de gemeente Alphen aan den Rijn is toegang tot de zorg georganiseerd via één consortium van aanbieders. Wmo en Jeugd hebben ieder een ‘eigen’ partij, die als aanspreekpunt functioneert voor inwoners met een hulpvraag. Lees het praktijkverhaal op de website Eenvoudige toegang tot Jeugdhulp en Wmo.

De partijen werken wijkgericht en hebben de opdracht en verantwoordelijkheid om het volledige zorg- en ondersteuningspakket te bieden. Daarbij werken zij met een integraal budget. Inwoners hebben een aanspreekpunt, ze hoeven dus niet steeds opnieuw hun verhaal te doen.

Kenmerken van het goede voorbeeld:

  • Een aanspreekpunt voor inwoners waarin zorgaanbieders samenwerken.
  • Wijkteams snel en op een laagdrempelige manier in contact met inwoners.
  • Samenwerkende aanbieders krijgen gezamenlijk de verantwoordelijkheid over één integraal budget.
  • Samenwerking tussen zorgaanbieders en andere partners in het sociaal domein.
  • Sturing op maatschappelijke effecten in plaats van producten en budget.

Lees hieronder alles over het voorbeeld van Alphen aan den Rijn op de website Eenvoudige toegang tot Jeugdhulp en Wmo. De VNG verzamelde voorbeelden van gemeenten die de toegang tot de jeugdhulp en de Wmo zonder onnodige regeldruk (onbureaucratisch) hebben georganiseerd.

Meer informatie