Sinds 2016 is het VN-verdrag Handicap geratificeerd. Met deze bekrachtiging van de rechten van mensen met een beperking kwam ook een aantal verplichtingen voor gemeenten mee. De belangrijkste is het opstellen en uitvoeren van een lokale inclusie agenda.

Raadsleden kunnen een belangrijke rol spelen in de uitvoering van het VN-verdrag Handicap. Hoe? Daarover gaat hetĀ artikel hieronder. Aan de hand van vier concrete tips geven we u handvatten om zelf aan de slag te gaan met VN-verdrag Handicap.