Op 17 maart kondigde het kabinet het eerste pakket noodmaatregelen aan om de gevolgen van de coronamaatregelen voor de economie te dempen. Nu 2 maanden later, op 20 mei, komt het kabinet met een tweede pakket noodmaatregelen. 

In de tweede kamerbrief waar het noodpakket 2.0 in wordt afgekondigd stelt het kabinet dat terwijl de samenleving en de economie met de routekaart geleidelijk weer wordt opengesteld duidelijk wordt dat we dit jaar op een diepe recessie afstevenen die lang kan gaan duren. Zij besluit daarom diverse maatregelen uit het eerste noodpakket met 3 maanden te verlengen.

Wijzigingen

Daarbij ziet het kabinet dat we in een nieuwe fase terecht zijn gekomen waar de economie zich moet aanpassen aan een nieuwe realiteit van de anderhalvemetersamenleving. Het noodpakket 2.0 bevat zodoende op verschillende punten wijzigingen om beter aan te sluiten op deze nieuwe realiteit.

Meer informatie

Lees de kamerbrief (pdf) om meer te lezen over de precieze invulling van het noodpakket 2.0, het maatschappelijke en economische beeld en wat dit betekent voor het beleid van het kabinet.