De Omgevingswet vraagt om integrale benadering van de fysieke leefomgeving. Waarbij gemeenten tot nu toe gewend waren om vaak thematisch beleid en visies op te zetten op bijvoorbeeld het vlak van groen, verstedelijking, gezondheid, mobiliteit, energietransitie. wordt er nu verwacht dat dit samen gaat komen in integrale omgevingsvisies en programma’s.

Werkwijze beleidsafdelingen

Voor beleidsafdelingen binnen gemeenten betekent dit een andere werkwijze. De gemeentelijke beleidsafdelingen en haar medewerkers zijn over het algemeen sectoraal georganiseerd. Als er bij de start van de Omgevingswet sprake is van een integraal instrumentarium wil je voorkomen dat er alsnog losstaand sectoraal beleid wordt gemaakt. Dit betekent omdenken en omdoen. De integrale omgevingsvisie en programma’s als vertrekpunt nemen voor nieuw beleid betekent een organisatorische verandering. Er is mogelijk sprake van nieuwe of aangepaste functies, nieuwe competenties, aangepaste werkprocessen en ondersteuning van informatievoorziening.

Het beleidsproces

Het beleidsproces zoals dat eruit ziet onder de Omgevingswet is door VNG uitgewerkt in een procesmodel. Dit beleidsproces beschrijft de activiteiten die uitgevoerd worden zodra er sprake is van een beleidswijziging. Het helpt bij het doorgronden van de organisatorische veranderopgave voor beleidsafdelingen op alle organisatorische onderdelen. Middels een pragmatische aanpak worden gemeenten in staat gesteld om gestructureerd toe te werken naar een Omgevingswetproof beleidsproces. Het beleidsproces is als onderdeel van de werkende processen

Meer informatie

Het procesmodel en het theoretisch kader van het beleidsproces is te vinden op vng.nl