De Wmo en Jeugdwet vereisen de uitvoering van cliëntervaringsonderzoek. Met de 'Ervaringwijzer' kunt u het onderzoek vanaf nu anders aanpakken. Het is een eenvoudige online web-applicatie die een aantal grote voordelen biedt ten opzichte van de jaarlijkse papieren enquête. 

Voordelen

De voordeelen van Ervaringwijzer zijn onder andere:

  • Laagdrempelige en intuïtieve vormgeving: eenvoudige stellingen; reactie via smiley’s;
  • Betekenisvolle informatie voor gemeente, zorgaanbieders én cliënten;
  • Het instrument is niet alleen inzetbaar onder de doelgroep van maatwerkvoorzieningen, maar ook breder. Denk aan bijvoorbeeld algemene voorzieningen zoals bijvoorbeeld inloopvoorzieningen.

Achtergrond

Na twee keer een klassiek cliëntervarings-onderzoek te hebben uitgevoerd is de gemeente Utrecht samen met een aantal zorgaanbieders, VNG-Initiate en software-ontwikkelaar Weave begonnen aan een ontwikkeltraject van een alternatief. Zorgaanbieders pleitten hier zelf voor: denk na over inzet van alternatieve technologieën, zo gaven zij de gemeente mee. Resultaat van dit traject is Ervaringwijzer.

Pilot

Ervaringwijzer is in het najaar van 2017 technisch getest door een aantal zorgaanbieders en hun cliënten. Op basis van deze ervaringen is het instrument uitgewerkt tot een werkende applicatie.

Inmiddels zijn ook drie andere gemeenten bij het ontwikkeltraject van Ervaringwijzer betrokken: de gemeenten Amsterdam, Ede en De Ronde Venen. Op dit moment worden door de pilotgemeenten pilotonderzoeken uitgevoerd waarbij echte cliëntervaring wordt opgehaald.

Meer informatie

Bent u geintereseerd u de Ervaringwijzer en wilt u er wellicht ook mee gaan werken? Geef het door via de webite: