Wat is er gebeurd in de afgelopen periode en waar willen we naartoe met de overheveling van IUSD naar algemene uitkering, de herziening van de verdeelmodellen in het sociaal domein en de herziening van de financiële verhoudingen? We geven u graag een update.

Overheveling IUSD naar algemene uitkering

Per 2019 worden de integreerbare delen van de integratie uitkering sociaal domein (IUSD) overgeheveld naar de algemene uitkering van het gemeentefonds. Dit bevestigden het Rijk en de gemeenten in het Interbestuurlijk programma. De precieze uitwerking daarvan staat in de meicirculaire 2018 beschreven.

Herziening verdeelmodellen sociaal domein

AEF publiceerde in april 2018 een kwalitatief onderzoek naar de discrepanties in de verdeelmodellen in het sociaal domein. In dit rapport vindt u een beschrijving van knelpunten die gemeenten ervaren bij verdeelmodellen. Ook geeft het rapport uitgebreide informatie over de verdeelmodellen sociaal domein, de financiële verhoudingen en de werkwijzen van gemeenten in het sociaal domein.

Het onderzoek bevestigt de noodzaak om de verdeelmodellen aan te passen. Rijk en gemeenten hebben daarop afgesproken te werken aan een integrale nieuwe verdeling per 2021. De komende maanden wordt nagedacht over de methoden die daarbij gebruikt gaan worden. Daarbij wordt met het oog op bestuurlijk overleg in september ook gesproken over wat dit betekent voor gemeenten die in de jaren 2019 en 2020 nog last hebben van de knelpunten in de verdeling. Ook over dit traject staat in de meicirculaire meer informatie.

Herziening financiële verhoudingen

De herziening van de verdeelmodellen sociaal domein is onderdeel van het traject herziening financiële verhoudingen. Dit traject heeft naar verwachting ook gevolgen voor de verdeling vanaf 2021. Afgelopen periode zijn er een aantal onderzoeken gestart die te maken hebben met de herziening van de financiële verhoudingen tussen het Rijk en de gemeenten. De VNG gaat binnenkort op zoek naar bestuurders die willen deelnemen aan een begeleidende expertise-netwerk daarover.

Meer informatie