'De in 2015 ingezette hervorming van de (langdurige) zorg en ondersteuning is onderweg, maar nog niet afgerond'. De VNG kan zich goed vinden in deze conclusie van het SCP. De SCP-evaluatie biedt een schat aan inzichten hoe de werking van het stelsel is te verbeteren.

De Hervorming van de Langdurige Zorg (HLZ) is nog maar enkele jaren onderweg en nog volop in gang. Gemeenten zijn hun beleid en praktijk op veel van de door het SCP genoemde punten nog aan het ontwikkelen.

Verbeterpunten

Het SPC publiceerde gisteren het eindrapport met de landelijke evaluatie van de HLZ. Gemeenten zien de inventarisatie van verbetermogelijkheden als een belangrijke leidraad bij de verdere ontwikkeling en verbetering van de Wmo 2015. Het gaat onder meer om:

  • het verbeteren van (informatie over) de toegang tot zorg
  • het functioneren van 'het gesprek', vooral het betrekken van mantelzorgers daarbij
  • het verbeteren en  verbreden van de deskundigheid van gespreksvoerders
  • het signaleren en bestrijden van overbelasting van mantelzorgers
  • het verminderen van rompslomp en administratieve lasten
  • coördinatie van zorg en de afstemming tussen verschillende zorgverleners
  • vergroten van de bekendheid van, en het beroep op, individuele cliëntondersteuning

Coördinatie van zorg

Bij de coördinatie van zorg en de afstemming tussen verschillende zorgverleners zien gemeenten de zorgverzekeraars en zorgkantoren als belangrijke samenwerkingspartners. We roepen de verzekeraars en zorgkantoren op met gemeenten de handen ineen te slaan op om ervoor te zorgen dat mensen met langdurige en intensieve zorgbehoeften geen last hebben van de schotten tussen wetten.

Weeffouten

Het SCP wijst er ook op, en terecht, dat niet alle onvolmaaktheden binnen het huidige stelsel zijn op te lossen. Er zitten weeffouten in het systeem, zoals de overlap in wetten: die zorgen vaak voor onduidelijkheid. De VNG voert graag het gesprek over het verbeteren van dit soort weeffouten.

Meer informatie

Hieronder de link naar het SCP-rapport en de uitgebreide VNG-reactie op het rapport.