Elk jaar past het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL) de tarieven voor herstraatwerkzaamheden aan volgens de actuele indexcijfers. De rekenprogramma's voor de tarieven 2021 zijn nu beschikbaar. 

De tarieven zijn gebaseerd op afspraken tussen de telecomsector en de VNG, neergelegd in de Richtlijn tarieven (graaf-)werkzaamheden telecom uit 2004. 

Meer informatie

Met de Excel-rekenprogramma's kunt u per project de berekeningen maken volgens de Richtlijn tarieven.

​NB: Sla de bestanden op voor ze te openen! Vervolgens macro's inschakelen.

Vragen over de tarieven kunt u stellen aan het GPKL, 0318-438099, mail: info@gpkl.nl.

Zie ook