Naast de tijdelijke financiële ondersteuning is het belangrijk dat zelfstandig ondernemers die geen of onvoldoende inkomsten hebben, zich breder oriënteren op de arbeidsmarkt. Per 1 januari 2021 kunnen gemeenten hen ondersteunen bij heroriëntatie. Dit is onderdeel van de volgende fase in de Tozo-regeling.

Extra middelen

Gemeenten krijgen daarvoor extra middelen waarmee ze samen met de zelfstandig ondernemers inventariseren of, en welke ondersteuning nodig is. Dit kan bijvoorbeeld gaan om coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie. De Participatiewet biedt gemeenten de mogelijkheden om dit maatwerk te bieden

Gemeenten hebben de nodige beleidsvrijheid in hoe ze de heroriëntatie invullen en kunnen dit onder andere ook in samenhang met de regionale crisisdienstverlening van werk naar werk oppakken. Deze crisisdienstverlening wordt de komende maanden in alle arbeidsmarktregio’s opgestart.

Om gemeenten te ondersteunen bij de voorbereiding op deze taak zijn de inhoudelijke en financiële kaders en informatie over wat gemeenten kunnen doen ter voorbereiding op een rij gezet. Daarnaast gaat de Programmaraad gemeenten de komende periode ondersteunen met onder andere een handreiking en verdiepende bijeenkomsten. De handreiking is op 4 februari beschikbaar.

VNG Forum heroriëntatie

Er is een besloten VNG forum heroriëntatie ingericht waar gemeenten onderling vragen kunnen stellen, ervaringen kunnen uitwisselen en documenten kunnen delen. U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen aan  Wendy.vanderBurg@VNG.nl.  

Meer informatie

Dit bericht is geüpdatet op 1 februari 2021