De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd verzond op 18 maart de jaarlijkse enquête over Wmo-toezicht aan de gemeenten. De deadline (29 april) is inmiddels verstreken. Gemeenten die de vragenlijst nog niet hebben ingevuld, krijgen 2 weken extra de tijd om dit alsnog te doen.

De VNG verzoekt alle gemeenten aan dit onderzoek mee te werken, zodat een volledig beeld van het Wmo-toezicht ontstaat.

Meer informatie