De VNG en het ministerie van SZW nodigen gemeenten uit om mee te doen aan een onderzoek naar het bereik van voorschoolse voorzieningen. Om een goed beeld te krijgen over de harmonisatie en het bereik in de voorschoolse voorzieningen, is het belangrijk dat er zoveel mogelijk enquêtes worden ingevuld.

Het onderzoek komt voort uit bestuurlijke afspraken tussen het Ministerie van SZW en de VNG in 2016. Onder de noemer 'een aanbod voor alle peuters' wilden VNG en SZW alle peuters de mogelijkheid geven om naar een voorschoolse voorziening te gaan. Om gemeenten hiertoe in staat te stellen, heeft het Rijk vanaf 2016 via een decentralisatie-uitkering aan gemeenten een budget beschikbaar gesteld. In de bestuurlijke afspraken is verder afgesproken dat SZW en de VNG een monitor opzetten om onder meer de ontwikkeling te volgen van het aantal peuters dat naar een voorschoolse voorziening gaat. Het eerste monitoringsonderzoek was in 2017 en het tweede in 2019.

Veranderingen ten opzichte van 2017 en 2019

Dit jaar vindt er weer een monitor plaats. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in veranderingen ten opzichte van 2017 en 2019 met betrekking tot het aantal peuters dat naar een voorschoolse voorziening gaat en de inspanningen die gemeenten leveren om het bereikte stimuleren.

Gemeenten ontvangen uitnodiging

Bureau Buitenhek benadert gemeenten om mee te doen met het onderzoek. Van Bureau Buitenhek krijgt u een overzicht van de informatie die u in 2017 en 2019 heeft doorgegeven en is de vraag om dit te controleren en eventueel te corrigeren. Bureau Buitenhek combineert de gegevens van zowel de uitvoerders als van het CBS en de Belastingdienst Toeslagen waardoor een beeld van het bereik van alle voorschoolse voorzieningen ontstaat. De resultaten worden in het najaar aan de gemeenten teruggekoppeld.

Meer informatie