Kinderen van vluchtelingen hebben een verhoogd risico op psychische problemen door traumatische gebeurtenissen in het land van herkomst en tijdens de vlucht. Het oppakken van het leven in het gastland kan ook psychische schade veroorzaken. Gemeenten kunnen hen helpen.

Met behulp van verschillende preventieve programma’s kunnen kinderen leren omgaan met hun angsten en emoties en hun ouders kunnen opvoedondersteuning krijgen. Mindspring Junior is een voorbeeld van zo’n programma voor kinderen tussen 9 en 13 jaar. Een ander programma is Team-up, dit is erop gericht kinderen het vertrouwen te geven om vrienden te maken door leuke dingen te doen. Het programma Tree of life vraagt de jeugdigen hun culturele achtergrond, talenten, steunfiguren en dromen in kaart te brengen met als doel hun zelfvertrouwen te vergroten.

Veerkracht

Als de programma's niet het gewenste effect hebben, dan kunnen de kinderen een verwijzing krijgen naar de eerstelijns GGZ. Dat kan bijvoorbeeld als het kind bijvoorbeeld leidt aan angsten, nachtmerries of concentratieproblemen. De behandelaar richt zich dan op beïnvloedbare omgevingsfactoren die kunnen zorgen voor meer stabiliteit. De nadruk ligt op het versterken van de omgeving en de veerkracht. In het geval van psychische ziekte kan het nodig zijn om traumagerichte therapie in te zetten, zoals KIDNET en EMDR.

Familieband

Bij vluchtelingkinderen zijn een sterke familieband en ouderlijke steun beschermende factoren voor het ontstaan van psychische problemen. Psychische problemen bij ouders kunnen een negatieve invloed hebben. Ze kunnen leiden tot conflicten en huiselijk geweld. Voor professionals is het belangrijk de risico’s en de beschermende factoren te herkennen om kinderen waar nodig vroegtijdig te kunnen helpen.  

Meer informatie