In de periode eind februari tot begin maart 2020 voert VNG samen met de provincies, waterschappen, het Rijk en het programma DSO een test uit van het DSO-LV. U kunt als gemeente , samen met uw softwareleverancier, deelnemen aan deze test. We onderzoeken tijdens de testdag onder meer hoe de keten binnen DSO-LV voor uw gemeente functioneert. U kunt zich nu hier voor aanmelden.

 

Nog iets meer dan een jaar en dan treedt de Omgevingswet in werking. Het wordt een interessant jaar waarin we gaan oefenen met het werken volgens de nieuwe wet. Een centrale positie in het oefenen is weggelegd voor de Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke voorziening (DSO-LV). Deze voorziening wordt de komende periode in stappen opgeleverd. Voordat we de voorziening voor een groter publiek beschikbaar stellen, is het zaak deze goed te testen.

Testen van DSO-LV

In deze test willen we met gemeenten en gemeentelijke softwareleveranciers de DSO-LV beproeven. Deze beproeving geeft ons inzicht in hoe het geheel - op dat moment - functioneert en welke bevindingen wij  - op dat moment - hebben. Voor het beproeven zoeken wij gemeenten die ons kunnen helpen met de voorbereidingen van de test en om gezamenlijk de test uit te voeren. 

De test en testplan

Hoog over gaan we testen op de samenhang tussen de drie onderstaande onderdelen. Hiermee doen we een test van de gehele keten binnen de DSO-LV, van plan tot vergunningaanvraag.

  1. Aanleveren van juridische regels aan LVBB en de DSO-LV inclusief het bekijken van de resultaten in DSO-LV  (middels STOP-TPOD);
  2. Op basis van 1. aanleveren van toepasbare regels en het kunnen tonen/ doorlopen van de 'vragenbomen' in het DSO LV (middels STTR);
  3. Vervolgens op basis van 1. en 2. vanuit het DSO-LV kunnen ontvangen van verzoeken en gebruik maken van daarmee samenhangende functionaliteit (middels STAM).

De focus van de test ligt daarmee op de landelijke voorziening en niet op de software van de gemeente. Voor een adequate uitvoering van deze testen wordt een globaal testplan opgesteld. Dit testplan biedt houvast en structuur om de test zo effectief mogelijk uit te voeren en aandacht te besteden aan de zaken die er toe doen. Hierbij willen we bijvoorbeeld weten of het mogelijk is een STOP-TPOD bestand te valideren met de landelijke voorziening. Of bijvoorbeeld inzicht krijgen wat er gebeurt als we toepasbare regels relateren aan activiteiten uit een omgevingsplan. 

Proces en deelnemen aan de test

Wilt u bijdragen aan het testen van DSO-LV? U kunt een of meerdere opties kiezen (zie onderstaande tabel voor het hele proces):

  1. Meedenken over het testplan (incl. deelname testdag). Meld u als gemeente aan om mee te denken over het testplan op 23 januari in Utrecht, van 10.00 tot 13.00 uur. Als u deelneemt ontvangt u ruim een week voor de bijeenkomst een eerste versie van het testplan. Wij vragen u deze van feedback te voorzien. De feedback bespreken we vervolgens op 23 januari tijdens een interactieve sessie (deze duurt ongeveer 2 uur). Tijdsbesteding: 2 uur voorbereiding, workshop van max. 3 uur en deelname aan testdag van max 4 uur. (uiterlijke aanmeldingsdatum: 13 januari).
  2. Word test-gemeente. Meld u als gemeente samen met uw softwareleverancier aan voor de test. We onderzoeken dan tijdens de testdag hoe de keten binnen DSO-LV voor uw gemeente functioneert. Let op: hiervoor moet uw gemeente in staat zijn om: een omgevingsplan te publiceren, toepasbare regels te publiceren en een vergunning aanvraag te ontvangen op basis van deze juridische en toepasbare regels (intensiever traject met meerdere voorbereidende workshops, geschatte tijdsbesteding: 3 dagen. (uiterlijke aanmeldingsdatum: 20 januari)
  3. Mee-testen tijdens de testdag. (eind februari / begin maart, exacte datum wordt z.s.m. bekend gemaakt). Tijdens de testdag doorlopen we met de deelnemers de gehele keten van het publiceren van een plan tot het ontvangen van een vergunning-aanvraag. Dit doen we aan de hand van de casus van een of twee gemeenten die met hun software leveranciers aangesloten zijn op het DSO-LV. We horen de bevindingen van de gemeenten en laten de deelnemers ook delen van de keten zelf testen. We vragen de deelnemers daarbij naar hun mening over DSO-LV. Tijdsbesteding: max. 4 uur, minimale voorbereiding. (uiterlijke aanmeldingsdatum: 3 februari)

Wilt u deelnemen aan de test? Vul dat dit aanmeldformulier in. Als u vragen heeft kunt u een mail sturen naar omgevingswet@vng.nl met als onderwerp 'testen DSO'.