Waar begint u bij het inrichten en uitvoeren van preventie, toezicht en handhaving binnen de Wmo 2015 en Jeugdwet? En welke stappen kunt u het beste nemen als u al onderweg bent? VNG Naleving lanceert een routekaart die u stapsgewijs meeneemt langs de benodigde activiteiten, informatie en instrumenten. 

Routekaart klein

De Routekaart Toezicht, Handhaving en Naleving | Wmo 2015 en Jeugdwet leidt u langs vier fasen: ontwikkelen visie & beleid, implementeren, uitvoeren, en monitoren & verbeteren. Bij elke fase krijgt u inzicht in de te ondernemen stappen en de activiteiten die daarbij horen. Ook krijgt u bij elke stap overzichtelijk de beschikbare, relevante informatie en instrumenten gepresenteerd. Denk aan handreikingen, factsheets, community, (online) trainingen en voorbeelden uit de praktijk. U heeft hiermee een professioneel navigatiesysteem in handen om preventie, toezicht en handhaving in te richten en uit te voeren.

Samen sterker

De verantwoordelijkheid voor het inrichten en uitvoeren van preventie, toezicht en handhaving ligt vaak bij de teammanager (sociaal domein), toezichthouders Wmo 2015 en Jeugdwet en/of de projectleider/kwartiermaker. Deze routekaart is dan ook primair voor hen bestemd. Maar fraude binnen de Wmo en de Jeugdwet gaat vrijwel altijd ten koste van de kwaliteit van de zorg en daarmee van de kwetsbare burger. Dit maakt de aanpak tot een organisatiebrede uitdaging die integraal deel uitmaakt van de gemeentelijke dienstverlening. Om dat goed vorm te geven en uit te voeren is samenwerking tussen verschillende disciplines nodig: toezichthouder, wethouder, inkoop- en contractmanagement, beleidsmedewerker, (juridisch) kwaliteitsmedewerker, wijkteams, informatiemanagement en communicatie. De routekaart laat per stap zien welke disciplines u hierbij zou moeten betrekken.

Meer informatie

Heeft u vragen over het gebruik van de routekaart of wilt u verdere ondersteuning? Neem dan contact op met de adviseur in uw regio.