Hoe kunnen gemeenten en zorginstellingen omgaan met (gecombineerde) aanslagen gemeentelijke en waterschapsbelastingen bij zelfstandige appartementen binnen zorggebouwen? Gemeenten, waterschappen, belastingsamenwerkingsverbanden en zorginstellingen zijn gebaat bij een heldere, eenduidige handelwijze.

Het gaat specifiek om rioolheffing, afvalstoffenheffing, watersysteemheffing ingezetenen, wegenheffing ingezetenen en zuiveringsheffing woonruimte.

De VNG komt daarom in samenspraak met Actiz, Waterschappen en belastingsamenwerkingsverbanden met de handreiking 'Heffing bij zorginstellingen'. 

Meer informatie