Lokale software aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) begint met het leggen van de vereiste Digikoppelingen. De VNG en het programma Aan de slag met de Omgevingswet helpen overheden en hun ICT-leveranciers deze eerste belangrijke stap te zetten. Hiervoor reserveert u een tijdslot in de planning van DSO-beheer. Heeft u nog geen tijdslot gereserveerd? Ga na wat u het beste kunt doen.

Reserveer een tijdslot of laat ons weten dat u geen tijdslot nodig heeft

U heeft geen tijdslot gereserveerd? Want u wacht op een andere partij, u loopt vast of u gaat niet zelf aansluiten? Er zijn allerlei redenen om (nog) geen reservering te maken. We hebben de meest voorkomende redenen op een rijtje gezet. Ga na wat u in dat geval het beste kunt doen.

Ik kan geen tijdslot reserveren want ik heb nog geen leverancier

Een nieuwe leverancier selecteren en contracteren kan een lang proces zijn. Een proces dat u grondig en zorgvuldig wilt doen. Als u voorziet dat u voor de zomer nog geen contract heeft voor uw VTH-systeem of zaaksysteem, is het raadzaam vast uit te kijken naar een tijdelijk alternatief. Neem contact op met uw RIO voor advies.

Ik kan geen tijdslot reserveren want het is ons niet duidelijk wat we moeten doen

Neem contact op met uw RIO.

Ik hoef geen tijdslot te reserveren want dat doet mijn leverancier voor mij

We horen toch graag van u via het formulier dat u gaat aansluiten en met welke leverancier.

Ik hoef geen tijdslot te reserveren want ik sluit aan via een andere partij

Sluit uw organisatie aan via een samenwerkingsverband, een ketenpartner zoals een omgevingsdienst of gegroepeerd via hun leveranciers? Vul het formulier in zodat dit bekend is bij het programma.

Waarom aansluiten op het DSO nodig is

De Omgevingswet wordt digitaal ondersteund door het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Hierop moeten overheden aansluiten met hun lokale software. Het elektronisch berichtenverkeer met de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV) verloopt via Digikoppelingen. Er is een Digikoppeling nodig om informatie uit te wisselen:

Meer informatie

Ga naar de website van Aan de slag met de Omgevingswet voor meer informatie over aansluiten via Digikoppeling en het aanmeldformulier.