De VNG heeft de handreiking 'Wie vooraf goed oplet, blijft steeds aan zet: contracteren voor de gemeentelijke praktijk' opgesteld. Er komen onderwerpen aan bod die voor het sluiten van de overeenkomst een goede afweging vragen.

Gemeenten sluiten op allerlei gebieden contracten. Contracteren is daarbij geen doel op zich, maar een middel om resultaten te bewerkstelligen. Tegelijk werkt het contract als instrument om (juridische) risico’s te beheersen.

De handreiking gaat in op de vraag hoever de contractvrijheid van de gemeente reikt en besteedt o.a. aandacht aan de gemeentelijke organisatie rondom contracteren.

Meer informatie