Gemeenten en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kunnen vanaf vandaag gebruikmaken van de handreiking Scenario's warme overdracht van COA naar gemeente. Deze handreiking zoomt in op de fase waarin een ‘warme overdracht’ van inburgeraars plaatsvindt tussen het COA en de huisvestingsgemeente.

Drie mogelijke scenario’s laten zien hoe het COA en gemeenten hun samenwerking kunnen vormgeven.

Een goede samenwerking en informatieoverdracht tussen gemeenten en het COA zijn van belang om een soepele start van de inburgering en een doorlopende lijn vanuit de opvang te waarborgen. Ook is het voor een succesvolle integratie van statushouders belangrijk dat inburgeringsactiviteiten van het azc aansluiten op die van de gemeente.

Drie scenario's

De drie scenario’s zien er als volgt uit:

Scenario 1: Snelle start:

De gemeente start na de koppeling snel - al vóór de daadwerkelijke huisvesting - met het reguliere inburgeringstraject. Na deze vroege start zal de inburgeraar geen gebruik (meer) maken van de Voorinburgering van het COA.

Scenario 2: Gecombineerde aanpak

De gemeente start met de Brede intake en het opstellen van het Plan Inburgering en Participatie (PIP) tijdens het verblijf in het azc. Het reguliere inburgeringstraject start in de meeste gevallen na de daadwerkelijke huisvesting in de gemeente. De inburgeraar wordt tijdens zijn verdere verblijf in het azc aangemoedigd om gebruik te maken van de Voorinburgering van het COA.

Scenario 3: Start na verhuizing

De gemeente start na de daadwerkelijke huisvesting met het reguliere inburgeringstraject (incl. intake). De inburgeraar wordt tijdens zijn verdere verblijf in het azc aangemoedigd om gebruik te maken van de Voorinburgering van het COA.

De scenario’s zijn natuurlijk niet in beton gegoten. Een doorlopende inburgeringslijn en snelle integratie en participatie staan uiteindelijk centraal. Hierdoor kan het in de praktijk voorkomen dat er voor een combinatie van verschillende scenario’s wordt gekozen.

Vormgeven afspraken gemeenten en het COA

De handreiking 'Scenario's warme overdracht van COA naar gemeente' laat met behulp van heldere afbeeldingen zien welke afspraken gemeenten en het COA op welk moment kunnen maken. Daarnaast bevat de handreiking praktische tips, succesfactoren en goede voorbeelden. 

Voor de onderdelen Brede intake en Plan Inburgering Participatie (PIP) is al eerder een handreiking verschenen.

Over de Wet inburgering 2021

Onder de Wet inburgering 2021, die per 1 januari 2022 in werking treedt, ligt de regie op inburgering bij gemeenten. Het doel is om inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk te laten meedoen in de Nederlandse samenleving, het liefst via betaald werk. Samen met DUO, het ministerie van SZW en het COA ondersteunen Divosa en de VNG gemeenten in de voorbereidingen en implementatie van de nieuwe wet.

Meer informatie