Door een wetswijziging wordt B&W per 1 april 2021 verantwoordelijk voor de afvoer en opslag van ontruimde inboedels van woningen. De VNG werkt samen met gemeenten en gerechtsdeurwaarders aan een handreiking om gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van deze wetswijziging.

De verwachting is dat de handreiking eind februari beschikbaar is. 

Op 1 oktober 2020 is de wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht in werking getreden. Bij de behandeling van deze wetswijziging in de Tweede Kamer is op het laatste moment een amendement ingebracht en aangenomen over de verantwoordelijkheid van B&W voor ontruimde inboedels van woningen. Het college draagt ten laste van de executant zorg voor de afvoer en opslag, aldus het nieuwe lid 3 van artikel 556 Rv. 

De wetswijziging zorgt voor een nieuwe verplichting voor gemeenten 

De VNG heeft gepleit voor uitstel van inwerkingtreding van deze nieuwe verplichting voor gemeenten om gemeenten de tijd te geven zich hierop te kunnen voorbereiden. Deze verplichting treedt  nu op 1 april 2021 in werking. De VNG is met de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders in gesprek om te kijken wat er nodig is om ervoor te zorgen dat gemeenten deze taak goed kunnen uitvoeren in samenwerking met de gerechtsdeurwaarders. Deze punten worden meegenomen in de uitwerking van de handreiking.  

De VNG nodigt gemeenten graag uit om mee te denken over de handreiking. Gemeenten kunnen zich aanmelden via schulden@vng.nl. Ook kunnen gemeenten daar terecht voor vragen.