Met een openingsplan opent het kabinet stap voor stap de samenleving. Met stap 3 (vanaf 5 juni) mogen buurt-, dorp- en gemeenschapshuizen weer meer activiteiten organiseren. Dat kan alleen op een veilige manier als in elk buurthuis oog blijft voor de basis- en aanvullende maatregelen.

Zolang het grootste deel van de bevolking nog niet (volledig) gevaccineerd is, blijven maatregelen nodig. Het ministerie van VWS maakte een handreiking die de kaders schetst waarbinnen buurt- en gemeenschapshuizen hun deuren weer kunnen openen.

Meer informatie

Zie ook