De handreiking tariefstelling gezinshuiszorg helpt gemeenten, jeugdhulpinstellingen en gezinshuizen om met elkaar in gesprek te gaan over passende jeugdhulp in gezinshuizen en het tarief dat daar bij past.

De handreiking, opgesteld door Jeugdzorg Nederland, VNG, VGN en Present24, is een vervolg op de Kwaliteitscriteria voor gezinshuizen uit 2019. Op basis van de daarin vastgestelde en gedeelde visie over hoe professionele jeugdhulp van hulp in gezinshuizen eruit moet zien, is ook legitimering ontstaan voor de objectivering van vergoedingen die voorwaardelijk zijn voor kwalitatief goede gezinshuiszorg.

11 financiële bouwstenen

De handreiking bevat 11 financiële bouwstenen. Deze kunnen hulp bieden bij passende inkoop van gezinshuiszorg. Daarnaast bevat de handreiking een rekenmodule, waarmee gemeenten of regio’s de meest geschikte bekostigingsvorm en een daarbij passende tariefstelling kunnen bepalen. Hierdoor kunnen gemeenten en regio’s een betere onderbouwing geven aan hun eigen productindelingen en tarieven.

Meer informatie