Van 1 tot 5 februari 2021 gaan bestuurders in Nederlandse gemeenten met jongeren en kinderen in gesprek over de impact van corona. De vraag daarbij is: Hoe bereik en activeer je jongeren succesvol als gemeente? Ter gelegenheid van deze dialoog is er de handreiking 'Duurzame Jongerenparticipatie'.

De handreiking is een samenwerkingsproduct van het Nederlands Jeugdinstituut, de VNG, de Nationale Jeugdraad, Number Five Foundation en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De handreiking is niet alleen in de week van 1 tot 5 februari relevant, maar nadrukkelijk ook bedoeld voor een duurzame dialoog op de langere termijn. Om gemeenten en andere organisaties te helpen jongeren succesvol te bereiken en te betrekken bij beleid en uitvoering. 

Meer informatie