De handreiking om gemeenten te ondersteunen bij de lokale implementatie van de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is gepubliceerd. Hiermee kunnen gemeenten zich voorbereiden op het openstellen van de regeling, zoals nu voorzien op 1 maart.  

De TONK is opgezet omdat door de coronacrisis veel mensen hun noodzakelijke kosten niet kunnen betalen. Met de handreiking kunnen gemeenten de lokale invulling van de TONK vormgeven. Ook geeft de handreiking richtlijnen voor gemeentelijke besluitvorming. Werkdocumenten als formats voor beleidsregels, aanvraagformulieren en beschikkingen komen binnenkort beschikbaar.  

Oproep aan gemeenten   

Gemeenten hebben beleidsvrijheid en mogen de TONK uiteindelijk op verschillende manieren invullen. De VNG roept gemeenten op om oplossingen en knelpunten in de uitvoering van de TONK aan te geven, zodat wij deze met het Rijk kunnen blijven bespreken. U kunt uw opmerkingen doorgeven via ons Klantcontactcentrum of het coronaforum.

Meer informatie