Werknemers in de thuiszorg melden zich vaker dan andere werknemers ziek om een reden die is gelegen in het werk, zo blijkt uit onderzoek. Gemeenten zijn, naast zorgverzekeraars, een belangrijke opdrachtgever voor thuiszorgorganisaties.

Het ministerie van SZW en de Inspectie SZW maakten, in samenwerking met de VNG, een handreiking die opdrachtgevers (waaronder gemeenten) erop wijst dat zij in hun rol als inkoper (meer) aandacht zouden kunnen hebben voor eerlijk, gezond en veilig werken in de thuiszorg.

Structurele aandacht nodig

Gemeenten kopen in het kader van de Wmo en de Jeugdwet onder andere huishoudelijke hulp en begeleiding in bij thuiszorgorganisaties. Eerlijk, gezond en veilig werken in de thuiszorg moet, behalve tijdens de inkoopprocedure, structurele aandacht krijgen gedurende de looptijd van het contract met thuiszorgorganisaties.

Tips en voorbeelden

De handreiking geeft concrete tips en voorbeelden om eerlijk, gezond en veilig werk de belangrijke plaats in inkoop te geven die het verdient. Er worden 5 verschillende manieren onderscheiden om aspecten hiervan een plaats te geven in een aanbesteding:

  1. als uitvoeringsbepalingen (eisen aan de uitvoering van de opdracht)
  2. als uitsluitingsgronden
  3. als geschiktheidseisen
  4. als selectie-eisen
  5. als gunningscriteria

Toezicht gemeente

Na gunning van contracten start de implementatie en uitvoering. Hier start ook het toezicht vanuit de gemeente. In monitoring, management-informatie, en periodieke aanbieder-gesprekken wordt nagegaan of aanbieders aan de afspraken voldoen.

Meer informatie