De Wmo verplicht de gemeenteraad tot het stellen van regels voor een goede verhouding tussen de prijs en de kwaliteit van een voorziening. De AMvB 'reële prijs Wmo 2015' regelt nader hoe een reële kostprijs moet worden vastgesteld. Hoe kunnen gemeenten hiermee omgaan?

De VNG-handreiking 'AMvB reële prijs Wmo 2015: handelingsperspectieven voor gemeenten' geeft mogelijkheden hoe gemeenten invulling kunnen geven aan de opdracht zoals die in de AMvB is verwoord. De AMvB heeft betrekking op alle Wmo-voorzieningen met uitzondering van hulpmiddelen en woonvoorzieningen.

Werksessies als basis

De VNG hield dit voorjaar regionale werksessies waarin goede voorbeelden van inkoop op basis van reële kostprijzen werden uitgewisseld. Gemeenten wisselden tijdens de sessies ook met elkaar van gedachten over de consequenties van de AMvB voor de verschillende uitvoeringsvarianten. De informatie uit deze werksessies vormt de basis voor - en is verwerkt in -  de handreiking.

Praktijkvoorbeelden en tips

De handreiking verwijst naar praktijkvoorbeelden en bestaand kostprijsonderzoek. De inhoud van de AMvB wordt kort samengevat en de publicatie geeft aandachtspunten en tips voor de aanbesteding.

Meer informatie