De VNG en de programmadirectie Eenvoudig Beter hebben gezamenlijk een handreiking opgesteld die gemeenten helpt bij het beslissen welke onderdelen uit hun verordeningen wel en niet worden opgenomen in het omgevingsplan.

De Omgevingswet bevat voor de gemeenteraad de verplichting om voor het gehele gemeentelijk grondgebied één omgevingsplan vast te stellen, waarin regels over de fysieke leefomgeving zijn opgenomen. Deze verplichting geldt ook voor bepaalde regels over de fysieke leefomgeving, die nu nog in gemeentelijke verordeningen zijn gesteld.

De handreiking helpt niet alleen keuzes te maken. Ook komen de manier waarop regels in de gemeentelijke verordeningen kunnen worden ingetrokken aan bod. Daarnaast is er aandacht voor de stappen in het proces die daarbij genomen kunnen worden.

De handreiking geeft géén voorbeelden van de wijze waarop regels in het omgevingsplan vormgegeven kunnen worden. Daarvoor kunt u terecht bij de staalkaarten. De handreiking dient om te inspireren en te adviseren, en biedt een methode voor de integratie van (delen van) verordeningen in het omgevingsplan.

Meer informatie