Deze week is de handreiking gepubliceerd die gemeenten ondersteuning biedt bij en praktische informatie geeft over handhaving van de Drank- en horecawet. Veel gemeenten hebben hieraan bijgedragen door informatie te delen.

De handreiking gaat met name in op de volgende twee elementen:

  • Handhaving naleving leeftijdsgrens. Er wordt vooral ingegaan op de methodiek van het gebruik van zogenoemde testkopers.
  • Handhaving in geval van dronkenschap. Onder meer de wettelijke kaders, de handhavingsstrategie en de uitvoering van de handhaving komen aan bod. Ook is een hoofdstuk over uitgaansgebieden en evenementen opgenomen.

Online handreiking

De handreiking kunt u vinden op handreikingdhw.nl. Daar vindt u ook veel extra informatie, zoals factsheets, jurisprudentie en voorbeelden van gemeenten.  

Door de handreiking online te plaatsen, kunnen we steeds nieuwe informatie toevoegen. Voorbeelden van gemeenten zijn zeer welkom. Wilt u uw ervaring delen? U kunt via het platform een bericht versturen.

Nationaal preventieakkoord

Het ontwikkelen van deze handreiking is één van de actiepunten uit het Nationaal Preventieakkoord. Bureau Objectief heeft in opdracht van het ministerie van VWS en de VNG de handreiking opgesteld. Breuer/Intraval heeft daarbij ondersteuning geboden.

Meer informatie