De VNG heeft in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) de Handreiking toegankelijk stemmen opgesteld. Deze handreiking geeft gemeenten tips voor het inrichten van een toegankelijke stemlokaal voor een specifieke doelgroep.

De handreiking is gemaakt vanuit het Actieplan Toegankelijk Stemmen. Dit Actieplan, dat op 15 juni werd aangeboden aan de Tweede Kamer, omvat 10 actiepunten bedoeld om de toegankelijkheid van verkiezingen te vergroten en vanzelfsprekender te maken. De handreiking is vandaag tijdens een webinar over de Lokale Inclusie Agenda gepresenteerd. Het webinar is binnenkort terug te zien via vng.nl/iedereen-doet-mee, onder het kopje Digitale kennissessies over inclusie.

Doelen van de handreiking

De handreiking is bedoeld om gemeenten te informeren over de mogelijkheid om een stemlokaal in te richten voor een specifieke doelgroep. Het tweede doel is het delen van voorbeelden om de toegankelijkheid van verkiezingen te vergroten. Naast tips en aanbevelingen is er dan ook veel aandacht voor praktijkvoorbeelden van gemeenten die zich in hebben gezet om het stemmen toegankelijker te maken. De bedoeling is het aantal voorbeelden te blijven uitbreiden. Gemeenten kunnen via het NVVB Platform hun tips en aanbevelingen op het gebied van toegankelijke verkiezingen met elkaar delen.

Verkiezingen in coronatijd

De VNG en de NVVB zijn zich ervan bewust dat corona een hele nieuwe situatie met zich meebrengt met voor gemeenten veel uitdagingen voor de organisatie van verkiezingen. Denk hierbij aan de Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19, briefstemmen, early voting en het inrichten van meer stemlokalen. Dit is voor gemeenten een moeilijke opgave. Het inrichten van een stembureau voor een specifieke doelgroep is daarbij nog een extra uitdaging. De handreiking schept geen extra verplichtingen, maar is bedoeld als steun voor gemeenten die een extra slag willen maken om de toegankelijkheid van verkiezingen te vergroten.

Meer informatie