Door hun kwetsbare positie lopen statushouders meer seksuele risico's zoals kans op soa's, seksueel geweld, onbedoelde zwangerschap en genitale verminking. Gemeenten kunnen een belangrijke rol vervullen bij preventie en zorg. Daarvoor is een handreiking gemaakt.

Het Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders heeft de Handreiking preventie en zorg seksuele gezondheid statushouders uitgebracht, bedoeld voor gemeenteambtenaren die zich bezighouden met statushouders.

Preventie

Meer dan 75% van de vluchtelingen is onder de 35 jaar. Zij hebben relaties, zijn seksueel actief en ze krijgen kinderen. Een deel van hen heeft ervaringen met geweld of uitbuiting. Op tijd investeren in preventie en zorg, is belangrijk voor de volgende generatie. De handreiking gaat over wat gemeenten kunnen doen en met wie ze daarbij kunnen samenwerken.

Meer informatie