Met een wijziging van de Jeugdwet en de Wmo 2015 wordt het aanbesteden van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning eenvoudiger. Vooruitlopend op deze wetswijziging is een handreiking opgesteld die gemeenten straks kunnen gebruiken om de ruimte van deze wetswijziging zo goed mogelijk te benutten.

Op dit moment bepalen de Jeugdwet en Wmo 2015 dat gemeenten in een aanbestedingsprocedure moeten kiezen voor de aanbieder met de ‘economisch meest voordelige inschrijving’ (emvi-criterium). In de aanbestedingspraktijk gaat men ervan uit dat gemeenten offertes moeten opvragen en beoordelen. Met het wetsvoorstel wordt het emvi-criterium voor de Jeugdwet en Wmo 2015 geschrapt. Daardoor zijn straks ook eenvoudige aanbestedingsprocedures zonder offertefase mogelijk. De handreiking is vooral bedoeld voor inkopers van gemeenten die geen specifieke ervaring hebben met het inkopen van diensten in het sociaal domein via SAS (Sociale en Andere Specifieke diensten)-procedures.

Meer informatie