De VNG hield op 11 november jl. met Platform31 en de Hogeschool Utrecht een Atriumlezing met Dr. Elisabeth Babcock, de grondlegger van Mobility Mentoring. Het resultaat van de Atriumlezing was veel interesse om Mobility Mentoring ook in Nederland in te zetten. Daarvoor is een handreiking verschenen.

De handreiking beschrijft hoe Mobility Mentoring werkt voor mensen met armoede en schulden. De onderzoekers beschrijven hoe de ondersteuning eruit ziet, de basisprincipes, wat er bijzonder aan is en de gebruikte instrumenten. Vervolgens vindt er een eerste vertaling naar de Nederlandse praktijk plaats. Daarmee vormt deze publicatie de basis voor de beweging die De Hogeschool Utrecht en Platform31 met de VNG op gang willen brengen om theoretische inzichten en instrumenten, mentoring en dienstverleningsprincipes ook in Nederland in te zetten en resultaten te evalueren.

Meer informatie