In de handreiking Aanpak kinderarmoede van Divosa is actuele kennis over kinderarmoede gebundeld, worden oplossingsrichtingen gegeven, tips en adviezen. Hoe krijg je de doelgroep in beeld? Hoe bereik je hen? De oplossingsrichtingen zijn opgetekend uit de praktijk en tijdens workshops.

Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Zij kampen met stress, hebben te maken met sociale uitsluiting, presteren meestal slechter op school en vertonen vaker probleemgedrag. Gemeenten kunnen daar samen met maatschappelijke partners iets aan doen. Maar hoe? De handreiking Aanpak kinderarmoede ondersteunt gemeenten bij het vinden van oplossingsrichtingen.

Doorontwikkeling beleid

Veel gemeenten zijn het beleid rondom de aanpak van kinderarmoede aan het doorontwikkelen. De honderd miljoen die hiervoor structureel beschikbaar is, stelt hen daar ook toe in staat. Steeds meer gemeenten bieden ondertussen een toegankelijk en herkenbaar Kindpakket. Ook investeren gemeenten in een groter maatschappelijk bewustzijn van kinderarmoede.

Handreiking voor en dóór gemeenten

De handreiking Aanpak kinderarmoede is een groeidocument, dat gaandeweg aangevuld en bijgewerkt wordt onder andere na nieuwe bijeenkomsten. Heeft u zelf tips of goede voorbeelden? Geef ze dan door aan Divosa.

Meer informatie

Zie ook