De handreiking 'Lokaal samenwerken aan kindvoorzieningen' is opgesteld door PACT voor Kindcentra en gemaakt voor én door wethouders en ambtenaren. De handreiking gaat in op de vraag hoe meer samenhang is te creëren tussen kinderopvang, primair onderwijs en kindnabije zorg. 

Begin februari hebben Samir Bashara, wethouder in Hoorn, en Gijs van Rozendaal, voorzitter van de regiegroep Kindcentra 2020 de handreiking online aangeboden aan Leonard Geluk, algemeen directeur van de VNG. Kern van de handreiking is een dashboard waarop alle knoppen te vinden zijn om aan te draaien en de samenwerking te stimuleren. Het dashboard bestaat uit 2 delen: het waarom en het hoe. De ervaringen in de handreiking helpen gemeenten en partners bij het inrichten van het proces om lokaal meer samenhang in de kindvoorzieningen te realiseren, met als doel het bieden van optimale ontwikkelingskansen aan kinderen.

Bekijk hieronder de aanbieding van de handreiking aan Leonard Geluk:

Meer informatie