De werkgroep Kwaliteit van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein heeft een handreiking opgesteld met een stappenplan waarmee gemeenten zo eenvoudig mogelijk kwaliteitscriteria voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor inkoopdocumenten kunnen opstellen.

Bij elke stap is een overzicht opgenomen met bestaande relevante documenten. De handreiking is nu beschikbaar en te downloaden via inkoopsociaaldomein.nl.