Hoe verbeteren gemeenten de maatschappelijke resultaten in het sociaal domein? Daarover gaat de handreiking  ‘Inwoner centraal bij het werken aan kwaliteit en outcome’. In de handreiking geven gemeenten inzicht wat ze doen om inwoners centraal te stellen.

De monitor is ontwikkeld door Movisie in samenwerking met het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PJ&J) en diverse gemeenten. Door beleidsdoelen, gewenste resultaten en activiteiten samen te ontwikkelen met inwoners en maatschappelijke partners, ontstaat beter draagvlak. 

Lerende organisatie

Door zichtbaar te maken hoe de activiteiten bijdragen aan de doelen, wordt duidelijk of er moet worden bijgestuurd. Zo kunnen gemeenten, samen met inwoners en maatschappelijke partners leren en verbeteren. Door andere ambtenaren en de politiek daarbij te betrekken, wordt de gemeente een lerende organisatie.

Meer informatie