Vorige week is de handreiking 'Intake jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor statushouders' gepubliceerd. Een bundeling van informatie met praktische tips.

In de handreiking wordt besproken

  • waarom statushouderskinderen extra aandacht nodig hebben,
  • waarmee je als JGZ-professional rekening moet houden in je werkzaamheden en
  • met welke samenwerkingspartners je te maken hebt.

Daarnaast wordt de informatie aangevuld met praktische tips en links naar relevante achtergrondinformatie.

Meer informatie