Vanuit het steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl is er budget voor gemeenten om inwoners te helpen waarvan de leefstijl achteruit is gegaan vanwege de coronamaatregelen. Een nieuwe handreiking ondersteunt gemeenten bij de extra inzet op gezonde leefstijlinterventies en de impuls op bewegen.

De VNG ontwikkelde de handreiking in samenwerking met de landelijke partnerorganisaties Vereniging Sport en Gemeenten (sportakkoorden), JOGG, Pharos (GIDS), GGD GHOR, Alles is Gezondheid, RIVM en Programma Gezonde School. De incidentele middelen voor 2021 worden via SPUK sportakkoord beschikbaar gesteld. Hiervan is € 10 miljoen uitgekeerd in maart voor de impuls op bewegen en € 23 miljoen voor gezonde leefstijlinterventies in juni.

Extra steun en verlichting

De middelen moeten zorgen voor steun en verlichting specifiek voor groepen die extra geraakt worden door de coronacrisis en de daaraan verbonden lockdown-maatregelen. Het doel is om de negatieve gezondheidseffecten van de coronamaatregelen (minder bewegen, meer roken en drinken) zoveel mogelijk tegen te gaan om verdere schade te voorkomen.

Erkende Interventies en bestaande netwerken

Het ligt voor de hand om zoveel mogelijk in te zetten op intensivering en versterking van bestaande aanpakken en trajecten, zodat de nodige hulp en ondersteuning op korte termijn tot stand kan komen. De handreiking geeft tips en voorbeelden van interventies die gemeenten kunnen inzetten. Gemeenten en lokale partners kunnen voortbouwen op bestaande netwerken die zijn ontstaan binnen het lokale preventie- en sportakkoord. De handreiking kan helpen om de lokale infrastructuur op het gebied van gezondheid, sport en bewegen verder te versterken, waardoor een toekomstbestendige sector ontstaat.

Meer informatie