De communicatie tussen burgers en bedrijven en de overheid verloopt steeds meer via de digitale weg. Bij digitaal communiceren past ook het elektronisch ondertekenen van documenten. Met een handreiking geeft de VNG gemeenten handvatten voor het gebruik van de elektronische handtekening.

In de handreiking geven we antwoord op onder andere de volgende vragen:

  • Welke soorten elektronische handtekeningen zijn er, wat is hun functie en betrouwbaarheidsniveau?;
  • Wat is het geldend normenkader en wat is de juridische waarde van een elektronische ondertekening?;
  • Voor welke documenten is ondertekening (wettelijk) vereist? En bij welk document past dan welke soort elektronische handtekening het best?;
  • Welke praktijkervaringen hebben gemeenten opgedaan en welke oplossingen bieden leveranciers?;
  • Welke stappen moeten worden gezet om de elektronische handtekening in te voeren?;
  • Wat zijn elektronische zegels en waarin verschillen deze met elektronisch ondertekenen?; en
  • Hoe kan de informatie over de elektronische ondertekening duurzaam toegankelijk worden gehouden?

Vervolg

De VNG wil deze handreiking graag verder ontwikkelen en samen met gemeenten uitbouwen. We nodigen gemeenten daarom uit vragen, feedback, en casuïstiek aan te dragen. U kunt dit delen op het VNG-Forum Grip op informatie, map Elektronische handtekening, vindbaar via ons forum.

Bent u werkzaam bij een gemeente en nog geen lid van dit forum? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden via forum.helpdesk@vng.nl.

Projectgroep

De handreiking is opgesteld door een team van experts van gemeenten, andere overheidsorganisaties en bedrijven, gefaciliteerd door VNG. Tevens heeft een viertal gemeenten haar praktijkervaringen gedeeld. De handreiking is vooral bestemd voor procesmanagers, adviseurs informatiebeheer, en juridisch adviseurs.

Meer informatie