Alle gemeenten moeten vanaf 23 september 2020 voldoen aan de digitale toegankelijkheidseisen en een zogeheten 'toegankelijkheidsverklaring' publiceren over al hun websites en mobiele applicaties. Hiervoor is een handreiking beschikbaar.

Logius heeft een beknopte handreiking geschreven die laat zien hoe de hele organisatie hiervoor nodig is; niet alleen het webteam, de communicatie- of ICT-afdeling. In de handreiking staat wat er nodig is om de informatie en diensten van de organisatie toegankelijker te maken. Ook gaat de handreiking in op de wetgeving en er worden twaalf verschillende rollen onder de loep genomen.

Ervaringsdeskundigen

De handreiking gaat ook over samenwerken met mensen met een beperking. Zij kunnen het beste beoordelen wanneer een website of app toegankelijk en gebruiksvriendelijk is. Dat gaat over meer dan het voldoen aan de technische verplichtingen. Voor meer informatie hierover – hoe doe je dat nu, mensen met een beperking betrekken bij web-toegankelijkheid? – verwijzen we graag naar Ieder(in).

Toolkit en bijeenkomst

Medio januari komt Ieder(in) met een 'Toolkit Websites gemeenten toegankelijk 2020' voor lokale belangenorganisaties en hun gemeenten. Ook organiseert Ieder(in) samen met Voorall en gemeente Den Haag een inspiratie- en kennisbijeenkomst over dit onderwerp.

Meer informatie