De ‘Handreiking dialoog vluchtelingenopvang in gemeenten’ is uitgebreid met vier paragrafen over escalatie en herstel.

De onderwerpen die in de nieuwe paragrafen aan de orde komen zijn: de gemeente is zelf slachtoffer of partij bij een conflict rondom vluchtelingen, en oplopende emoties bij bewoners van wijken waar ook statushouders komen te wonen.

Kennisdelen

Doel van de handreiking is kennisdelen over de organisatie van bewonersbijeenkomsten door gemeenten over de (mogelijke) komst van vluchtelingen en huisvesting van statushouders.

Leidraad

Uiteraard vraagt elke locatie, elke gemeente en elke gemeenschap een eigen aanpak. Als leidraad voor de handreiking gelden principes van procedurele en interactionele rechtvaardigheid. Dit zijn handzame principes voor gemeenten waar in goede harmonie wordt samengewerkt, maar ook wanneer het stevig escaleert.

Meer informatie