Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) stuurde gisteren (28 oktober) alle burgemeesters een Handreiking depolarisatie. De handreiking is tot stand gekomen na gesprekken met gemeenten te maken kregen met uitingen van grote tegenstellingen in de samenleving.

De publicatie is geen blauwdruk met aanwijzingen hoe te handelen, maar biedt wel inzicht in opgedane kennis en ervaringen: dit is bruikbaar bij het opzetten of aanpassen van de eigen (de)polarisatiestrategie.

Meer informatie

De Handreiking depolarisatie is ontwikkeld in samenwerking tussen het Rijk, het NGB en de VNG. De publicatie is op te vragen bij de Expertise-unit Sociale Stabiliteit van het ministerie van SZW, via ESS@minszw.nl.