Sinds zaterdag 13 november 2021 gelden weer strengere maatregelen met betrekking tot de bestrijding van het coronavirus. In deze handreiking vindt u de laatste maatregelen die betrekking hebben op buurt- en dorpshuizen.

Inwoners hebben bijvoorbeeld wel een coronatoegangsbewijs nodig bij een bezoek aan een dorpshuis of buurthuis met een horecavoorziening. Als een inwoner alleen gebruik maakt van bijvoorbeeld de bibliotheek in het dorpshuis of buurthuis, of gebruik maakt van de dagvoorziening, in een toegangsbewijs niet nodig.