De aanleg van telecommunicatienetwerken in het buitengebied is een stroomversnelling geraakt door particuliere initiatieven en stimulering van de overheid. Steeds meer marktpartijen zijn bereid te investeren. De Handreiking Breedband buitengebied schetst de handelingsruimte van gemeenten.

De handreiking bevat verschillende onderwerpen, te weten:

  • Graafdiepte 
  • Kosten van herstel wegverharding 
  • Leges
  • Toezicht
  • Convenant
  • Juridische en financiële aspecten
  • Gemeentelijke beleidskaders

Meer informatie