De coronamaatregelen versterken en versnellen bepaalde ontwikkelingen in de samenleving. Dat leidt tot polarisatie, tweedeling en verharding van protesten. Polarisatiedeskundige Bart Brandsma heeft in opdracht van de VNG een handreiking depolarisatie opgesteld.

De handreiking Wat polariseert en wat depolariseert? duidt een aantal polariserende ontwikkelingen en geeft advies op (gezamenlijke) strategie. Iedere burgemeester werkt uiteraard in de lokale context zijn of haar strategie uit, maar draagt daarmee ook bij aan de landelijke gevoelsdynamiek. Lokale incidenten en interventies kunnen de landelijke dynamiek doen kantelen, net als landelijke ontwikkelingen ook de lokale wij-zij-stemming kunnen versterken of zelfs de aanzet geven voor incidenten.

Niet meegaan in wij-zij-denken

U vindt in de handreiking onder meer praktische handvatten voor communicatie vanuit uw gemeente. Auteur Brandsma benadrukt bijvoorbeeld het belang van niet meegaan in het wij-zij-denken en het afstemmen van communicatie op het ‘stille midden’. 

Hij heeft de handreiking geschreven op verzoek van de VNG, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en het Veiligheidsberaad. De komende tijd komen er updates, om praktijkvoorbeelden en nieuwe inzichten met elkaar te kunnen delen.

Meer informatie