De handreiking Basisbeginselen subsidierecht is bedoeld als overzicht voor degenen die al bekend zijn met het algemeen bestuursrecht en zich snel willen oriënteren in het subsidierecht als daar vragen over zijn.

Het is niet bedoeld als een uitputtend overzicht; daar zijn immers al verschillende uitstekende handboeken en naslagwerken voor (zie Hoofdstuk 12). Deze handreiking geeft wel aanknopingspunten om verder te zoeken.
De handreiking haakt aan bij de Model Algemene subsidieverordening 2013 en de bijbehorende Model Subsidieregeling, beide geactualiseerd in 2019.

Meer informatie