De meeste gemeenten zijn begonnen met het maken van de omgevingsvisie, op weg naar de invoering van de Omgevingswet. Een goede omgevingsvisie staat of valt met het maken van keuzes die goed te motiveren zijn en het afwegen van alle betrokken belangen. Deze handreiking helpt gemeenten in dit proces.

Waar moet u als gemeente aan denken? Wat zal er van de gemeente gevraagd worden en welke afwegingen spelen daarbij een rol? En: waarom maak u als gemeente bepaalde keuzes wel of niet?

Politiek bestuurlijk proces

Dit maakt het opstellen van een omgevingsvisie een spannend politiek bestuurlijk proces, waarbij aan alles gedacht moet worden. De spanning tussen verschillende maatschappelijke vraagstukken vraagt om daadkrachtige keuzes in de visie. En om ervoor te zorgen dat keuzes ook daadwerkelijk tot verbeteringen leiden, moet die afweging een bewust en transparant onderdeel van de visie zijn.

Inspiratie voor een afwegingskader

Deze handreiking is tot stand gekomen door praktijkproeven met gemeenten en kan andere gemeenten inspireren om zelf een afwegingskader te maken. Meer dan een jaar lang is de VNG intensief in gesprek geweest met gemeenten en met experts over hoe een gemeente afwegingen kan inbouwen in het proces en hoe een gemeente evenwichtige keuzes kan maken in de fysieke leefomgeving, zonder af te wentelen op toekomstige generaties.

Milieueffectrapportage en Global Goals

Met de praktijkproeven zijn twee bestaande afwegingskaders gekozen, namelijk dat van de Sustainable Development Goals (“Global Goals”) van de VN en de milieueffectrapportage (m.e.r.). Uit de proef kwam naar voren dat wat nodig is voor de m.e.r. óók nodig is voor het opstellen van de omgevingsvisie. Zo wordt het opstellen van een m.e.r. een vanzelfsprekend onderdeel van het maken van een visie en de participatie. De Global Goals reikt een mondiaal overeengekomen agenda aan, waarmee zij kunnen bijdragen aan het maken van afwegingen voor de omgevingsvisie. En zo kunnen keuzes de Global Goals beinvloeden.

Meer informatie