Ook vanuit handhaving is de decentralisatie van zorg een waardevolle stap. 'Gemeenten staan veel dichter bij cliënten en aanbieders dan zorgkantoren en het Rijk. Wij zijn de ogen en oren die in het veld nodig zijn om toe te zien dat zorg rechtmatig wordt verstrekt.'

'Bij handhaving gaan we er niet zomaar recht op af, maar staat het belang van de cliënt voorop.'

Aan het woord is Ad van Mierlo, directeur van het Kenniscentrum Handhaving en Naleving. Een interview met Van Mierlo en Ria Sterkenburgh - teamleider sociaal domein in Emmen - geeft een beeld hoe gemeenten hun handhavingstaak bij fraudepreventie aanpakken.

Emmen

Emmen is in 2015 gewoon begonnen. Na 2 jaar is handhaving een multidisciplinaire taak geworden.

Sterkenburgh: Emmen heeft handhaving werkendeweg verder ontwikkeld. De volgende stap is het beter voorbereiden van gesprekken met cliënten. Ook maken we een lijst met zorgaanbieders die we afraden bij pgb' ers en gaan we nauw samenwerken met openbare orde.

Emmen kiest ook voor een aparte functionaris kwaliteitszorg.

Meer informatie