Gemeentelijke boa’s en de politie zijn vanaf 1 januari 2018 gezamenlijk verantwoordelijk voor de controle en handhaving van de registratie- en legitimatieplicht van metaalopkopers. De extra inzet van boa’s van Agentschap Telecom wordt vanaf dat moment beëindigd.

Met oog op het tegengaan van koperdiefstal voerden de boa’s van Agentschap Telecom deze taak (naast de boa’s en de politie) vanaf 2013 tijdelijk uit.

Betere naleving

De naleving van de registratie- en legitimatieplicht is aanzienlijk verbeterd, en het Digitaal Opkopersregister (DOR) wordt steeds meer gebruikt. Daarom besloot het ministerie van V&J  de taak van de boa’s van Agentschap Telecom met ingang van 2018 te beëindigen. Gemeentelijke boa's en politie kunnen op lokaal niveau afspraken maken over de gezamenlijke handhavingstaak.

Meer informatie